Sven Björk har skrivit en ny bok där trycksvärtan ännu inte hunnit torka. Följ länken!

http://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510652921/Bjoerk_Limnological_Methods_for_Environmental_Reha?l=FR